Prijava sažetaka

Molimo Vas pridržavajte se sljedećih uputa:

+ Sažetak mora biti napisan na hrvatskom i engleskom jeziku.
+ Ne smije sadržavati više od 250 riječi.
+ Sva polja su obavezna.

Sažeci će biti objavljeni u tiskanom i elektroničkom obliku u časopisa Acta stomatologica Croatica u 2011. Godini.

Rok prijave sažetaka je 15.04.2011. godine.

  • Osobne informacije

  • Sažetak

  • riječi
  • riječi
  • riječi
  • riječi
  • SPAM Zaštita

    Kako bi se zaštitili od SPAM poruka molimo da upišite odgovor na sljedeće pitanje malim slovima, hvala!